image(139)

TUYÊN TRUYỀN CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VỀ SỬ DỤNG MẠNG AN TOÀN

 •   13/06/2024 05:07:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
tuyên truyền

TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN HỌC SINH PHỔ THÔNG

 •   22/11/2023 07:58:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
lừa đảo

NHẬN DIỆN CÁC HÌNH THỨC DẪN DỤ, LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

 •   05/07/2023 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp các hành vi nhằm Nhận diện các hình thức dẫn dụ lừa đảo trên không gian mạng. Sở Thông tin và Truyền thông gửi tài liệu tuyên truyền nêu trên, kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân nắm bắt, phòng ngừa.
SỔ TAY ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

SỔ TAY ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

 •   11/02/2022 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất.
SỔ TAY ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

SỔ TAY ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

 •   11/02/2022 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây